BFQ

Big Five Kérdőív
G. V. Caprara, C. Barbaranelli, L. Borgogni, 1993, 1999
0 értékelések

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak az OS Hungary Kft. logójával ellátott BFQ teszt minősül eredeti terméknek. Az ilyen logóval nem rendelkező termékek nem minősülnek hivatalos teszteknek, így azok pontos mérésre nem alkalmasak!

A személyiség ötfaktoros modelljének mérésére kidolgozott önjellemző mérőeszköz

A Big Five Kérdőív (BFQ) a személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz a személy alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri. Dimenziói a következők: Energia, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás és Nyitottság. Minden skála két további alskálára bomlik, amelyek a fő dimenziókon belüli finomabb osztályozást teszik lehetővé.
Az Energia dimenzió a hagyományos értelemben vett extraverziónak felel meg, a skálán magas pontszámot elérők társaságkedvelők, aktívak, bőbeszédűek, szeretik az izgalmakat, vidám természetűek és energikusak. A faktor két alskálája a Dinamizmus, mely a közlékenységre és a lelkesedésre utal, illetve a Dominancia, amely az önbizalmat és a magabiztosságot foglalja magában.
A Barátságosság dimenziót a szakirodalomban gyakran Kellemességnek is nevezik, ez az Extraverzióhoz hasonlóan elsődlegesen interperszonális dimenzió. A magas pontszámot elérő személyek önzetlenebbek, több együttérzést mutatnak mások felé, míg az alacsony pontszámúak egocentrikusak, versengők és kevésbé bíznak meg másokban. A dimenzió az alábbi két alskálára épül: Együttműködés/Empátia és Udvariasság. Az előbbi alskála a mások szükséglete iránti érzékenységet, míg az utóbbi az emberséges, jóindulatú, engedelmes viselkedés-megnyilvánulásokat tartalmazza.
A kitartásra, az önkontrollra és a célirányos magatartásra utaló Lelkiismeretesség dimenzió további két alskálája a Pontosság és a Kitartás. A lelkiismeretes személyek megbízhatóak, pontosak, céltudatosak és erős akaratúak. A Pontosság alskála a megbízhatóság, rendszeresség és alaposság személyiségdimenziókra utal, míg a Kitartás a tevékenységek véghezviteléhez szükséges szívósságot fejezi ki.
Az Érzelmi stabilitás a pozitív végponton kiegyensúlyozottságot, a szorongás hiányát, jó stressztűrést jelöl. Két alskálája az Emocionális kontroll, valamint az Impulzivitás-kontroll. Az Emocionális kontroll a szorongás és az érzelmekkel való megküzdés képességére, míg az Impulzivitás-kontroll az ingerlékenység, az elégedetlenség és a düh szabályozásának képességére vonatkozik.
A Nyitottság dimenzió két alskálából áll: Nyitottság a kultúrára, amely a személy kulturális érdeklődésének feltárását célozza, és a Nyitottság a tapasztalatokra, amely az újdonságra való nyitottságot és az eltérő értékek iránti toleranciát, valamint más emberek, szokások és életstílusok iránti érdeklődést tartalmazza.
A validitás-skálaként beillesztett Szociális Kívánatosság Skála segít kiszűrni a torzított válaszadást. Minden alskála (beleértve a validitás-skálát is) 12 tételből áll, melyből 6 fordított (negatív irányban megfogalmazott).

A mérőeszközön elért eredmények kiválóan alkalmazhatóak a munkaerő kiválasztásban és a pályaválasztási tanácsadásban. A különböző skálák és munkatípusok megfeleltetéséről bővebben itt olvashat.

A mérőeszköz számítógépes program segítségével értékelhető ki, illetve interneten is tölthető és kiértékelhető. Az internetes kérdőív akár e-mailben is küldhető a teszt kitöltőjének. Az internetes platform többnyelvű kitöltésre és értékelésre is alkalmas: pl. német, olasz, spanyol.

Cégünk a BFQ kizárólagos forgalmazója Magyarországon.

 

A BFQ kizárólag szoftver, vagy internetes tesztelőfelület segítségével értékelhető ki. Az offline szoftver futtatásához USB kulcs szükséges!

Az online megrendeléshez regisztráció szükséges!

Termék kiválasztása Kód Ár Elérhetőség
40001-A 5.655Ft
(Áfával 7.182Ft)
Készleten
40002-B 7.035Ft
(Áfával 7.387Ft)
Készleten
40003-C 16.645Ft
(Áfával 17.477Ft)
Készleten
40004-D 36.603Ft
(Áfával 46.486Ft)
Készleten
40005-E 65.205Ft
(Áfával 82.810Ft)
Készleten
40006-F 116.109Ft
(Áfával 147.458Ft)
Készleten
40078-B 259.254Ft
(Áfával 329.253Ft)
Készleten
40097-U 15.000Ft
(Áfával 19.050Ft)
Készlethiány
40100-E 18.535Ft
(Áfával 23.539Ft)
Készleten
40101-F 12.350Ft
(Áfával 15.685Ft)
Készleten
*ÁFA tartalom