Megjelenés előtt álló teszjeink

LBQ - KIÉGÉS KÉRDŐÍV
Cégünk egy 24 tételes munkahelyi kérdőív (Link Burn Out) hazai adaptációs munkálatait tervezi. Az önjellemzésen alapuló módszer az alábbi négy fő skálát különbözteti meg: Pszichofizikai kimerültség, Társas kapcsolatok romlása, Szakmai hatékonyság csökkenése, Kiábrándulás.

Magellano

Clipper

WPPSI-IV
A WPPSI-IV a Wechsler intelligenciatesztek óvodáskorú gyermekek kognitív képességeinek feltárását célzó változata.