Felhasználási feltételek

Ügyfeleinkké válhatnak mindazok a kutatók, szakemberek és intézmények (egyetemek, kórházak, közigazgatási szervezetek, katonaság és rendőrség, privát cégek, iskolák stb.), akik pszichológiai teszteket használnak.
A nemzetközi szervezetek által megfogalmazott etikai követelményeknek megfelelően az OS Hungary is különböző kvalifikációs követelményeket határozott meg a felhasználók számára annak érdekében, hogy az eszközeinkkel végzett pszichodiagnosztika szakszerű és kompetens kezekben legyen. A különböző mérőeszközök felvételéhez szükséges ismereteket és szakképzettséget három fokozatba soroltuk: A, B és C. Cégünk csak olyan vásárlóknak biztosít mérőeszközt, akik rendelkeznek az adott mérőeszköz felvételhez szükséges pszichológiai vagy pszichiátriai ismeretekkel és gyakorlattal.

KVALIFIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

A katalógusba szereplő valamennyi termékünk mellett megtalálható a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő kvalifikációs követelményszint jelzése. A "C" jelzés takarja a legmagasabb szakmai kompetenciát, míg az "A" a legalacsonyabbat. A kódrendszer hierarchikusan épül fel, így ha valaki például a "C"-szintű követelményeknek eleget tesz, akkor automatikusan a "B"-nek és az "A"-nak is. Az alábbi táblázat a kvalifikációs kódok és a szakképzettség kapcsolatát szemlélteti, példaként néhány konkrét végzettséget is felsorolva. 

"A" szint

A mérőeszköz felvétele és a kiértékelése nem igényel speciális ismereteket és gyakorlatot. Pl.: pedagógusok, szakápolók.

"B" szint

A mérőeszköz használata pszichológusi, orvosi vagy ezzel rokon képzettséghez kötött. Fontos, hogy az elsajátított oktatási tananyag tartalmazzon tesztinterpretációt, pszichometriát vagy méréselméletet. Néhány mérőeszköz esetében a mérőeszköz használatát oktató akkreditált intézmények is adhatnak képesítést. Pl.: pszichológusok, pszichiáterek, gyógypedagógusok.

"C" szint

A „B”-szintben megfogalmazott képesítés mellett speciális pszichodiagnosztikai ismeretekre és gyakorlatra van szükség (pl. a diagnosztikai interjúk felvételéhez szükséges képzettség). Néhány mérőeszköz esetében a mérőeszköz használatát oktató akkreditált intézmények is adhatnak képesítést. Pl.: klinikai szakpszichológusok, a mérőeszköz használat képesítésével rendelkező pszichiáterek vagy pszichológusok.

A tesztek vásárlásakor a kvalifikációs követelményeket igazoló dokumentumok bemutatását, vagy azok másolatát  (pl. személyesen, fax, e-mail), hallgatók esetében iskolai és tanári felügyeletre vonatkozó igazolást kérünk.